Top 20 základních anglických slovíček a frází, které by měl znát každý

Obsah

Angličtina je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě a ovládání základních slovíček a frází je klíčovým prvkem pro efektivní komunikaci. Bez ohledu na to, zda se chystáte cestovat, pracovat nebo se jednoduše chcete zdokonalit v novém jazyce, tato základní anglická slovíčka a fráze vám mohou pomoci začít. Přečtěte si náš průvodce a začněte budovat svou anglickou slovní zásobu ještě dnes.

1. Hello (Ahoj)

Pozdrav "Hello" je univerzálním způsobem, jak zahájit konverzaci. Toto jednoduché slovíčko má schopnost vytvářet příjemnou atmosféru a je vždy vhodné použít, ať už vstupujete do místnosti nebo se snažíte navázat konverzaci s novým známým. Například: Hello, my name is Sarah. Nice to meet you. How has your day been so far? I hope it's been good.

2. Goodbye (Nashledanou)

Na rozloučení používáme výraz "Goodbye". Tato zdvořilá fráze signalizuje, že konverzace nebo setkání se chýlí ke konci. Můžete ji použít takto: It was great talking to you. Goodbye! I hope we can meet again soon. Take care.

3. Please (Prosím)

Slovo "Please" vyjadřuje zdvořilost a používáme ho, když žádáme o něco nebo vyjádříme své přání. Jeho použití ve větě může vypadat například takto: Could you please pass me the salt? I would really appreciate it. Please let me know if you need any help.

4. Thank you (Děkuji)

"Thank you" je výraz vděčnosti, kterým reagujeme na laskavost nebo pomoc. Jeho využití ve větě může být podobné: Thank you for helping me with my homework. Your assistance means a lot to me. I want to express my sincere thanks for your support.

5. Sorry (Omlouvám se)

Slovo "Sorry" používáme k vyjádření omluvy nebo lítosti za něco, co jsme udělali nebo řekli. Ve větě můžeme říct: I'm sorry for being late. There was unexpected traffic on my way here. I want to apologize if my words were misunderstood.

Přečtěte si také:  Topy bez rukávu, móda nejen do nejteplejších měsíců

6. Yes (Ano) / No (Ne)

Odpovědi "Yes" a "No" jsou základními výrazy pro potvrzování nebo popírání. Použití ve větě může být například: Yes, I would like a cup of coffee. No, I haven't seen that movie yet. Is it good?

 

obrázek 1

7. Excuse me (Promiňte)

Výraz "Excuse me" má široké využití a používáme ho, když chceme zdvořile oslovit někoho nebo upozornit na svoji přítomnost. V každodenním životě můžeme říci: Excuse me, could you help me find the nearest metro station? I seem to be a bit lost. Excuse me, I didn't catch your name, could you repeat it, please?

8. I don't understand (Nerozumím)

Věta "I don't understand" je užitečná, když potřebujete sdělit, že něco nerozumíte. Může být součástí konverzace, kde říkáte: I don't understand the instructions. Could you please explain them again? I'm eager to learn, but I need a bit more clarification.

9. How are you? (Jak se máte?)

Otázka "How are you?" je standardní způsob, jak zjistit, jak se má druhá osoba. Zahrnout ji do konverzace může vypadat takto: Hello! How are you today? I hope you're doing well. How are you finding the new job?

10. What's your name? (Jak se jmenujete?)

Otázka "What's your name?" slouží k zjištění jména druhé osoby. Při prvním setkání můžete říct: Nice to meet you. What's your name? I'm always excited to meet new people and learn their names.

Přečtěte si také:  Měkké matrace

11. My name is... (Jmenuji se...)

Odpověď na otázku o jménu může vypadat takto: My name is Alex. Nice to meet you. I've been living in this city for a few years now.

12. Where are you from? (Odkud jste?)

Otázka na zjištění původu druhé osoby může vést k zajímavým konverzacím: Where are you from? I'm originally from Spain, but I've been living in the United States for the past decade.

13. I'm from... (Jsem z...)

Odpověď na otázku o původu nás může přiblížit k porozumění životnímu příběhu druhé osoby: I'm from Japan. I moved here for work and have been enjoying the cultural diversity.

14. How much is this? (Kolik to stojí?)

Otázka na zjištění ceny něčeho může být užitečná při nákupu: How much is this shirt? I really like it.

15. I would like... (Chtěl bych...)

Věta "I would like" je užitečná při vyjadřování přání nebo objednávání: I would like a cup of tea, please. And I'd also like to order the vegetarian option.

16. Where is the bathroom? (Kde je záchod?)

Otázka o umístění toalety je důležitá ve většině situací: Excuse me, where is the bathroom? I need to freshen up.

17. I'm lost (Ztratil jsem se)

Věta "I'm lost" se hodí, když se v neznámém prostředí necítíte úplně jistě: I'm lost. Can you help me find my way to the central station?

18. Can you help me? (Můžete mi pomoci?)

Otázka na pomoc může být klíčová, když se dostanete do potíží: Can you help me carry these bags to my car? I would really appreciate it.

Přečtěte si také:  Laserové odstranění tetování je zárukou perfektního výsledku. O jiné metodě uvažujte jen v krajním případě!

19. I love you (Miluji tě)

Výraz lásky a náklonnosti by měl být používán s ohledem na situaci: I love you. These three words carry a depth of emotion and connection.

20. Good morning (Dobré ráno) / Good night (Dobrou noc)

Pozdrav na začátku a konci dne nám pomáhá udržovat příjemnou komunikaci: Good morning! How did you sleep? Good night, and sweet dreams!

 

Nebát se mluvit

Mluvení v cizím jazyce může působit v začátcích trochu děsivě, ale překonání této bariéry je klíčové pro rozvoj jazykových dovedností. Prvním krokem k odstranění strachu z mluvení je si uvědomit, že chyby jsou přirozenou součástí učení. Lidé, s nimiž budete komunikovat, budou obdivovat váš pokus mluvit jejich jazyk a jsou obvykle ochotni pomoci. Mějte na paměti, že většina lidí ocení, že se snažíte, i když nemluvíte dokonale.

Jak se chovat, když nerozumíte

Pokud narazíte na slovo nebo frázi, kterou nerozumíte, nebojte se o to říct. Většina lidí bude ochotna vám vysvětlit nebo použít jednodušší výraz. Použití věty "I don't understand" není projevem slabosti, ale spíše odvahy přiznat, že potřebujete pomoc. Alternativně můžete použít větu "Could you please repeat that?" nebo "Could you explain that to me?".

Dalším užitečným tipem je poslouchat, jak mluví rodilí mluvčí. To vám může pomoci s výslovností a různými intonacemi. A pokud ani to nezabere, jsou tady online kurzy angličtiny, které plnohodnotně nahradí docházku do jazykové školy. S postupem času se stanete sebevědomějšími v každodenních situacích a budete překonávat jakékoli počáteční nejistoty. Nebojte se experimentovat s novými frázemi a slovy, a věřte, že každé setkání v cizím jazyce je příležitost ke zlepšení.

Související příspěvky
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zatím žádné odhady)
Loading...